top of page

SEALPRO 50 PLC

אוטם מגשים ריצפתי

מגש מקסימלי 

380x270x120 


פרטים טכניים

Pratika 56 MPE

להורדה PDF

סרטוט טכני

SEALPRO 50 PLC

ה -Sealpro 50 PLC  הוא האבולוציה של ה-Sealpro 50 במצויד במסך מגע צבעוני.

בנוסף ליציאת ה-USB הרגילה המאפשרת ניהול תוכניות והורדה של תוכניות , וכן טעינת עדכונים כלשהם, ניתן לבקש גם התקנת תא פוטו לסרט מודפס וחיבור לסיוע מרחוק. 

כמו כל המגוון שלנו, המכונה קלה במיוחד לשימוש גם למפעילים ללא כישורים טכניים ספציפיים.

יתר על כן, מערכת החלפת התבניות המהירה מאפשרת שינוי פורמט תוך דקות ספורות ובמינימום מאמץ.


זמין לפי בקשה:

 • מסך מגע PLC

 • תא צילום סרט מודפס

 • ערכת סיוע מרחוק

 • תבנית למגש 1

 • תבנית ל-2 מגשים

 • תבנית ל-3 מגשים

 • תבנית ל-4 מגשים

 • תבנית ל-5 מגשים

 • תבנית ל-6 מגשים

 • לוחית איטום אוניברסלית

 • תבנית לואקום סקין למגש 1

 • תבנית לואקום סקין ל-2 מגשים

 •  סגירת פתיחת מגירה אוטומטית

 • תוספת מתח מיוחד

 • מדחס שקט פנימי


bottom of page