top of page

R 70 20 V


מכונת עטיפת שרוול אוטומטית

עם פס הלחמה

 עם PLC ומפריד רב שכבתי (6 רצועות)

טעינה אוטומטית של קרטונים ומעצב קרטונים

פרטים טכניים

Pratika 56 MPE

להורדה PDF

סרטוט טכני

R 70 20 V

הסדרה החדשה של עטיפות השרוולים של Minipack-torre מאופיינת במגוון הרב של הדגמים המוצעים בשילוב יעילות, אמינות וביצועים גבוהים.


מכונת עטיפת השרוולים R 70 20 V אורזת מוצרים מרובי שורות בסרט + דש או סרט + מגש קרטון, לסוגי הסחורה המגוונים ביותר.


עטיפות השרווליםR 70 20 V מצוידות גם במערכות זיהוי הצטברות, ניטור נתיב מלא וניטור מוצר נופל.


בקו הספציפי הזה של עטיפות שרוולים אוטומטיות, טעינת המוצר כוללת מחלק רב-קוים בעל 6 מסלולים אשר הופך את ייצור החבילה למהיר הרבה יותר.bottom of page