top of page

MVS45 X

מכונת ואקום שולחנית

פס הלחמה 450 מ"מ

פרטים טכניים

Pratika 56 MPE

להורדה PDF

סרטוט טכני

MVS45 X

מכונת הואקום MVS45X עשירה בתכונות חדשניות.

נקודות החוזקה כוללות אסתטיקה משופרת ולוח בקרה קדמי.

בעבודה משותפת עם שפים מובילים בתחום, הצלחנו להרחיב את התכונות שמספק לוח הבקרה, ובו עד 10 תוכניות מותאמות אישית ניתנות להגדרה.

התצוגה מתריעה במקרה של צורך בהחלפת שמן.

קיימת אפשרות להזנת גז אינרטי.

כל דגמי Minipack –בעלי מערכת בטיחות מפני חימום יתר של פס ההלחמה.


bottom of page