top of page

MS 90 - 1

מכונה אוטומטית

עטיפת שרוול עם רצועת טעינה ב90°

כולל מדחף פנאומטי

פרטים טכניים

Pratika 56 MPE

להורדה PDF

סרטוט טכני

MS 90 - 1

הסדרה החדשה של עטיפות השרוולים של Minipack-torre מאופיינת במגוון הרב של הדגמים המוצעים בשילוב יעילות, אמינות וביצועים גבוהים.


הודות למערכת ההזנה בשיפוע 90° מכונת ה-  MS 90-1 לעטיפת שרוול פוליאטילן ניתן לקבץ ולארוז סוגים שונים של מוצרים בגודל קטן-בינוני (פחיות, בקבוקי מים, מוצרי שימורים וכו') בניילון פלסטי שטוח המתכווץ בחום. 

bottom of page