top of page

Modular 70

מכונת אריזה חצי-אוטומטית

פס הלחמה L

משטח אריזה 840x600 מ"מ

פרטים טכניים

Pratika 56 MPE

להורדה PDF

סרטוט טכני

Modular 70

המכונות החצי אוטומטיות והזוויתיות מסדרת מודולר מציעות גמישות אריזה מרבית, ומוצר איכותי במחיר תחרותי.

ה- MODULAR 70, אשר עודכנה לאחרונה, מתאימה לאריזת מוצרים באמצעות כל חומר, תוך הפקת תוצאות אטרקטיביות ביותר.MODULAR 70 משתמש במערכת הלחמה מבוקרת אלקטרונית ובאמצעי הבטיחות העדכניים ביותר.


ניתן להשתמש במכונה במצב אוטומטי או חצי אוטומטי, וניתן להתאים את תוכניות ההפעלה על מנת לפשט את תהליך האריזה ולמקסם את הפרודוקטיביות. 

ניתן להשתמש ב- MODULAR 70  גם עם מנהרת כיווץ.

bottom of page