top of page

HS 90 AL SPEED

מכונה אוטומטית

עטיפת שרוול עם PLC

כולל 3 ממירים לרצועה

רצועת טעינה ופריקה

פרטים טכניים

Pratika 56 MPE

להורדה PDF

סרטוט טכני

HS 90 AL SPEED

הסדרה החדשה של עטיפות השרוולים של Minipack-torre מאופיינת במגוון הרב של הדגמים המוצעים בשילוב יעילות, אמינות וביצועים גבוהים.


ביחס לדגם HS 90 AL, עטיפת השרוול האוטומטית HS 90 AL SPEED עובדת בקצב גבוה יותר: למעשה היא מייצרת 22 חבילות לדקה (מספר זה משתנה בהתאם לאורכן)

bottom of page