top of page

Athena LID

 אוטם המגשים אוטומטי.

 להשגת אמינות ודיוק מוחלטים

פרטים טכניים

Pratika 56 MPE

להורדה PDF

סרטוט טכני

Athena LID

התוצאה היא מכונה היברידית האוטמת ומכסה באופן אוטומטי לחלוטין כל סוג של צנצנת או מגש תואמים

התאים, הנפרדים זה מזה, מזהים נוכחות של מיכלים וממשיכים בהתאם. 

תפוקת הייצור המקסימלית זהה לסילר המגשים של Athena שממנו המכונה מוזנת.

הממשק האינטואיטיבי ושינוי הפורמט המהיר הופכים את המכונה לקלה לשימוש וגמישה מאוד

bottom of page