top of page

Tunnel 50 Digit

מנוע פיזור חום יחיד

תנור כיווץ בחום

פתח התנור: 450X240

פרטים טכניים

Pratika 56 MPE

להורדה PDF

סרטוט טכני

Tunnel 50 Digit

הכירו את TUNNEL 50 DIGIT מנהרת הכיווץ של מיניפאק שהיא יצירת מופת בתחום.

מנהרת הכיווץ הינה בעלת פתרונות עדכניים לאריזה ביעילות מירבית למגוון סוגים של אריזה.


מאפיינים טכניים:

  • התאמה ידנית של גובה המסוע

  • תצוגה דיגיטלית עם 9 תוכניות לשמירה

  • אפשרות סיבוב עצמי של גלילי המסוע

  • מדף אוויר כפול

  • כיבוי אוטומטי

bottom of page