top of page

Athena LID

Athena LID היא שילוב של אוטם המגשים הנמכר ביותר שלנו עם מערכת מכסים אוטומטית. להשגת אמינות ודיוק מוחלטים

Athena LID
Athena LID

התוצאה היא מכונה היברידית האוטמת ומכסה באופן אוטומטי לחלוטין כל סוג של צנצנת או מגש תואמים

התאים, הנפרדים זה מזה, מזהים נוכחות של מיכלים וממשיכים בהתאם. תפוקת הייצור המקסימלית זהה לסילר המגשים של Athena שממנו המכונה מוזנת.

הממשק האינטואיטיבי ושינוי הפורמט המהיר הופכים את המכונה לקלה לשימוש וגמישה מאוד

אפשרויות אריזה
Athena LID
bottom of page