מכונות אוטומטיות

MEDIA

פס הלחמה: 540x400  מ"מ

גודל המכונה עם תא פתוח: 2330x730x1380  מ"מ

קצב אריזה מקסימלי – עד 15 אריזות בדקה

6 תוכניות אריזה שונות

גודל פתח המנהרה - 440x220  מ"מ

PRATIKA 56

פס הלחמה: 600x400  מ"מ

גודל המכונה עם תא פתוח: 2480x1245x1950  מ"מ

קצב אריזה מקסימלי – עד 40 אריזות בדקה

256 תוכניות אריזה שונות

PRATIKA 56S CS

פס הלחמה: 600x400  מ"מ

גודל המכונה עם תא פתוח: 2480x1245x1950  מ"מ

קצב אריזה מקסימלי – עד 40 אריזות בדקה

256 תוכניות אריזה שונות

PRATIKA 56 MPE

פס הלחמה: 640x500  מ"מ

גודל המכונה עם תא פתוח: 2480x1245x1900  מ"מ

קצב אריזה מקסימלי – עד 60 אריזות בדקה

256 תוכניות אריזה שונות

PRATIKA 56 MPS

פס הלחמה: x400 אינסופי מ"מ

גודל המכונה עם תא פתוח: 2480x1245x1900  מ"מ

קצב אריזה מקסימלי – עד 60 אריזות בדקה

256 תוכניות אריזה שונות

PRATIKA 56-T MPE INOX

פס הלחמה: x500 640 מ"מ

גודל המכונה עם תא פתוח: 2480x1245x1900  מ"מ

קצב אריזה מקסימלי – עד 60 אריזות בדקה

256 תוכניות אריזה שונות

PRATIKA 56-T MPS SERVO

פס הלחמה: x475 אינסופי מ"מ

גודל המכונה עם תא פתוח: 2480x1245x1900  מ"מ

קצב אריזה מקסימלי – עד 100 אריזות בדקה

256 תוכניות אריזה שונות

PRATIKA 80-T MPS

פס הלחמה: x850 אינסופי מ"מ

גודל המכונה עם תא פתוח: 2480x1245x1900  מ"מ

קצב אריזה מקסימלי – עד 40 אריזות בדקה

256 תוכניות אריזה שונות

TUNNEL 50 DIGIT INOX

גודל מוצר מקסימלי- 500x350  ס"מ

אורך מוצר מקסימלי- 1200 ס"מ

גודל המכונה: 2770x1160x1640 ס"מ

9 תוכניות אריזה שונות

TUNNEL 50 DIGIT

גודל מוצר מקסימלי- 380x220  ס"מ

אורך מוצר מקסימלי- 700 ס"מ

גודל המכונה: 1770x840x1465 ס"מ

9 תוכניות אריזה שונות

TUNNEL 50 TWIN

גודל מוצר מקסימלי- 380x190  ס"מ

אורך מוצר מקסימלי- 1140 ס"מ

גודל המכונה: 2130x800x1460 ס"מ

9 תוכניות אריזה שונות

TUNNEL 70 DIGIT

גודל מוצר מקסימלי- 500x350  ס"מ

אורך מוצר מקסימלי- 1200 ס"מ

גודל המכונה: 2770x1160x1640 ס"מ

9 תוכניות אריזה שונות