מכונות ואקום רצפתיות

MVS45L X

פס הלחמה: 2 צדדים או 1 קדמי 450 מ"מ
גודל המכונה: 546x676x1012  מ"מ
גודל תא: 466x405x226  מ"מ
משאבה: 40 m3/h

MVS45L XP

פס הלחמה: 450 מ"מ

גודל המכונה: 546x676x1012

גודל התא: 466x405.5x226

משאבה: 20 m3/h

MVS50 X

פס הלחמה: 2 פסי הלחמה 510 מ"מ כל אחד

גודל המכונה: 773x758x1028  מ"מ

גודל התא: 562x518x241  מ"מ

משאבה: m3/h 40

 

MVS50 XP

פס הלחמה: 2 פסי הלחמה 510 מ"מ כל אחד

גודל המכונה: 773x758x1028  מ"מ

גודל התא: 562x518x241  מ"מ

משאבה: m3/h 40

 

MVS52 XP

פס הלחמה- 310 מ"מ

גודל המכונה- 390x499x669

גודל התא- 325x243x158

משאבה-6 m3/h

MVS52 DV XP

פס הלחמה: 2 פסי הלחמה 530 מ"מ
גודל המכונה: 618x785x983  מ"מ
גודל תא: 399x540x155  מ"מ
משאבה: 40 m3/h

MVS65 XP

פס הלחמה: 2 פסי הלחמה צדדים 656 מ"מ כל אחד

גודל המכונה: 820x930x1045 מ"מ

גודל התא: 611x670x251  מ"מ

משאבה: m3/h 100

MVS65X

פס הלחמה: 2 פסי הלחמה צדדים 656 מ"מ כל אחד

גודל המכונה: 820x930x1045  מ"מ

גודל התא: 611x670x251  מ"מ

משאבה: m3/h 100

 MV60 Swing All

פס הלחמה: 4 פסי הלחמה 450 מ"מ כל אחד

גודל המכונה: 1060x880x1070  מ"מ

גודל התא: 450x580x235  מ"מ

משאבה: m3/h 63

 MV70 Swing All

פס הלחמה: 4 פסי הלחמה 550 מ"מ כל אחד

גודל המכונה: 1260x1010x1070  מ"מ

גודל התא: 550x700x235  מ"מ

משאבה: m3/h 100

MV50 Swing Inox

פס הלחמה: 4 פסי הלחמה 620 מ"מ כל אחד

גודל המכונה: 1545x900x1175  מ"מ

גודל התא: 620x500x240  מ"מ

משאבה: m3/h 100

 MV75 Swing Inox

פס הלחמה: 4 פסי הלחמה 620 מ"מ

גודל המכונה: 1490x1210x1110  מ"מ

גודל התא: 620x750x210  מ"מ

משאבה: m3/h 160

MV85 Swing Inox

פס הלחמה: 4 פסי הלחמה 840 מ"מ כל אחד

גודל המכונה: 1900x1290x1110  מ"מ

גודל התא: 840x830x210  מ"מ

משאבה: m3/h 300

MV95 Swing Inox

פס הלחמה: 4 פסי הלחמה 1100 מ"מ כל אחד

גודל המכונה: 2420x1210x1130 מ"מ

גודל התא: 1100x730x230 מ"מ

משאבה: m3/h 300

EVAC 65

גודל המכונה – 1907x1200x1345  מ"מ

פס הלחמה – 2 פסים , 650 מ"מ כל אחד

גודל התא – 670x760x200  מ"מ

קצב אריזה- 2 בדקה