מכונות ואקום שולחניות

MVS31 XP

פס הלחמה- 310 מ"מ

גודל המכונה- 390x499x669

גודל התא- 325x243x158

משאבה-8 m3/h

MVS31 X

פס הלחמה- 310 מ"מ

גודל המכונה- 390x499x669

גודל התא- 325x243x158

משאבה-8 m3/h

MVS41 X

פס הלחמה- 310x626x310 מ"מ

גודל המכונה- 826x543x445 מ"מ

גודל התא- 637x290x101 מ"מ

משאבה-20 m3/h

MVS45 X

פס הלחמה- 450 מ"מ

גודל המכונה- 549x649x490

גודל התא- 466x405x226

משאבה-20 m3/h

MVS45 XP

פס הלחמה- 450 מ"מ

גודל המכונה- 549x649x490

גודל התא- 466x405x226

משאבה-20 m3/h